Beijing Managing Editor

Ma Tianjie

Ma Tianjie is managing editor at chinadialogue's Beijing office.