Beijing Managing Editor

Ma Tianjie

Ma Tianjie is China Dialogue managing editor in Beijing.