Jefe de la junta asesora del Instituto Ambiental Global (GEI)

Zhang Ji-Qiang

Zhang Ji-Qiang es jefe de la junta asesora del Instituto Ambiental Global (GEI)