Wang Chen

Wang Chen es reportero junior de chinadialogue para Beijing